Postări populare

miercuri, 19 ianuarie 2011

Inscrierile au inceput

Elevii si absolventii de clasa a VIII - a cu varsta de maxim 16 ani care sunt interesati sa invete la unul din colegiile militare: "Dimitrie Cantemir" din Breaza, „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, respectiv „Stefan cel Mare” de la Campulung Moldovenesc trebuie sa se adreseze Biroului Informare - Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Brasov.

Actele necesare inscrierii la liceele militare:
- cerere de inscriere - document tipizat;
- copie legalizata de pe certificatul de nastere;
- copie de pe cartea/buletinul de identitate - pentru candidat si parintii sau intretinatorii sai legali;
- copie legalizata de pe certificatul de absolvire a studiilor care sa ateste promovarea testelor nationale sau adeverinta din Au inceput inscrierile la liceele militarecare sa reiasa ca solicitantul este inmatriculat in ultimul an de studii; 
- fisa de cunoastere - document tipizat;
- fisa de examinare medicala - document tipizat.

Deasemenea, candidatii vor trebui sa treaca si de controlul medical, care este eliminatoriu. Nu exista insa barem de inaltime si greutate.

Urmeaza etapa testarilor eliminatorii la centrele zonale de selectie si orientare, etapa in care candidatii vor fi testati psihologic, vor sustine probele fizice si un interviu de evaluare si orientare.

Participa la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor doar candidatii declarati "Admis" la selectia eliminatorie de la Centrele Zonale de Selectie si Orientare.

Proba dureaza 3 ore, consta din 2 teste grila la disciplinele Matematica si Limba si literatura româna, conform programelor in vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a.

Pentru a fi declarat "Admis" la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor, candidatul trebuie sa obtina minim media 7.

Candidatii declarati  "Respins" participa la repartizarea computerizata.

Vezi si:
Admitere liceu 2009
Admiterea computerizata

marți, 18 ianuarie 2011

istoria

Unitatea politică ce se realizase la 1 Decembrie 1918, deschidea drumul către o unitate culturală, care începea cu unitatea învăţământului.
          Din documentele care se păstrează, rezultă ca generalul de corp de armată Arthur Văitoianu, prin raportul său din 17 august 1919, solicita înfiinţarea a trei licee militare în localitățile: Timișoara, Sibiu, Chișinău. Era o datorie de onoare pe care o avea ţara pentru instruirea şi educarea tineretului din Banat, Transilvania şi Basarabia, la nivelul învăţământului din vechile provincii ale României. Prin Înaltul Decret Regal nr. 3613 din 23 septembrie 1919, dat la Castelul Peleș de Regele Ferdinand I, se aproba înființarea liceelor militare din Târgu-Mureș şi Chișinău, începând cu anul 1919. Propunerea mr. Nădejde a influențat schimbul între Sibiu şi Târgu-Mureș ca locație pentru unul dintre cele trei licee propuse regelui spre aprobare.
         Ziua de 15 noiembrie 1919 a fost momentul de naștere a liceului militar, prin faptul că la aceasta dată a putut să aibă loc mica solemnitate de începere a cursurilor, zi memorată de zecile de promoții care vor urma şi care, sub deviza „ Non scolae sed vitae discimus , prin activitatea lor şi prin rezultatele pe care le vor obține vor contribui la formarea prestigiului şi faimei „cuibului de șoimi” de la Mureș. Începând cu data de 30 martie 1920, prin Înaltul Decret nr. 880, Liceul Militar din Târgu-Mureș s-a numit „Mihai Viteazul”, având ca patron spiritual pe „Sfântul Nicolae”. Era un act de venerație pentru acest domnitor, cu adevărat viteaz şi vizionar, spirit luminat al epocii sale. În plină perioada de afirmare, datorita situației politice interne în deteriorare şi izbucnirii celui de-al doilea război mondial, ca urmare a Dictatului de la Viena, în baza Ordinului nr. 12140 din 31 august 1940 al Marelui Stat Major, începând cu 1 septembrie 1940, Liceul Militar „Mihai Viteazul” este strămutat la Timișoara în tragice condiții sufletești şi materiale pentru cadre si elevi. La 1 iulie 1945, prin Decizia Ministerială nr. 808, instituția este redenumita „Liceul Internat Civil al Armatei”, pentru ca la scurt timp, prin Decizia Ministerială nr. 2675 din 1946 să primească denumirea de Liceul Armatei „Mihai Viteazul ”.
         Este meritul de onoare al veteranilor absolvenți ai acestui liceu de a dezgropa o istorie bogată în realizări şi tradiții, dar şi în evenimente dramatice, şi a o face cunoscută generațiilor albaiuliene de elevi, ca o reconstituire cu valoare educativ-patriotică şi ostășească. Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 131/1999, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înființare şi ca o recunoaștere din partea Ministerului Educației Naționale a contribuției de marcă adusă la formarea tinerei generații, instituția a primit denumirea de Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”. De-a lungul existenţei sale zbuciumate, solidară cu istoria neamului, prin munca şi abnegația cadrelor militare şi dascălilor, în colegiu şi-au desăvârșit pregătirea 58 de promoții, însumând peste 6100 de tineri. Prin efortul tuturor, Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” a dobândit valoroase tradiții şi rezultate deosebite care l-au consacrat printre cele mai bune instituții de învăţământ militar şi civil din ţară.
Acesta este Colegiul Militar "Mihai Viteazu" Alba Iulia